Super Pack
Super Pack
Super Pack kombinerer tre potente legemidler for erektil dysfunksjon - Viagra 100 mg, Cialis 20 mg og Levitra 20 mg. Alle tre er PDE5-hemmere som øker seksuell lyst og samtidig forbedrer hardheten og styrken av ereksjonen for lengre samleie. Super Pack inneholder 30 Cialis piller og 30 Levitra piller, de 30 pinnene av Viagra er helt gratis for deg. Du får en tredjedel av dine piller gratis, som er et fantastisk tilbud.
Pakke
Pris
Per Pills
Besparelser
Bestille
90 Pills
$197.99
$2.20
$0.00
Produktbeskrivelse

Super Pack combines three potent drugs for erectile dysfunction - Viagra 100 mg, Cialis 20 mg and Levitra 20 mg. All three are PDE5 inhibitors that boost sexual desire while improving the hardness and durability of erections for longer sexual intercourse. Super Pack contains 30 Cialis and pills and 30 Levitra pills, while the 30 Viagra pills are absolutely free for you. You get a third of your pills for free, which is an amazing money-saver.